Korešpondenčná adresa:

Palárika 11/10

971 01 Prievidza

Slovensko

Adresa prevádzky:

Prievidzská 53

972 01 Bojnice

Slovensko

IČO:44618140

DIČ: 2022773731

IČ DPH: SK2022773731

DELKOV s.r.o

Kontakt

Jaroslav Chudý

Konateľ
delkovsro@gmail.com

+421 908 226 705

Ing.Vladislav Chudý

Vedúci výroby

delkovsro@gmail.com

+421 904 998 202

Bc.Marcela Matušek

Manager for communication / Manager für Kommunikation
delkovsro@gmail.com

+421 917 714 400

Ing.Tomáš Chudý

IWE - technológ zvárania

delkovsro@gmail.com

+421 903 885 818

 

youtbe downloader

DELKOV s.r.o.