Obrábanie

Frézovanie

TM2P, 676 P, TOS WH10

Sústruženie

SN 45B, RM25

Vŕtanie

 

Pílenie

 

Lisovanie

 

Brúsenie

 

ssb 260VA,

DELKOV s.r.o.