Obrábanie

Frézovanie

TM2P, 676 P, TOS WH10

Sústruženie

SN 45B, RM25, L230LMA

Vŕtanie

 

Pílenie

 

ssb 260VA

Lisovanie

LENR 25

Brúsenie

GER RS750

DELKOV s.r.o.