Obrábanie

Frézovanie

HAAS TM2P,

676 P

TOS WH10 CNC

HAAS VF5

Sústruženie

SN 45B

RM25

L230LMA,

HAAS ST10Y

Vŕtanie

 

Pílenie

 

ssb 260VA

Lisovanie

LENR 25

Brúsenie

GER RS750

DELKOV s.r.o.